Implementácia a prevádzka meteostaníc METEX_XCR
Meteostanica je určená na periodické získavanie, prenos a spracovanie údajov o teplote  a vlhkosti vzduchu, rýchlosti a smere vetra, teploty vozovky a obrazového snímku. Tieto údaje sú neoddeliteľnou časťou vstupných informácií pre moderné dispečerské riadenie.

Implementácia LAN a kamerových systémov
Navrhujeme moderné sieťové infraštruktúry, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou IT systémov. Sieťová infraštruktúra LAN je základom fungovania ľubovolného informačného systému prevádzkovaného na viac ako jednom počítači.

Implementácia GIS
Navrhujeme moderné geografické informačné systémy na platforme opensource.


METEX_XCR


Kontakt
MINEGIS s.r.o.
MINEGIS s.r.o. minegis@minegis.eu
Designed by MINEGIS s.r.o.
Dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a implementáciou  zariadení nasadzovaných v oblasti cestnej dopravy. 
Naše zariadenia podporujú dispečerské riadenie zabezpečujúce činnosti spojené so správou a údržbou ciest.
Google+